Barn och ungas medieanvändning i Internet-världen

Nordicom får varje dag frågor som rör ungas medie­vanor och effekterna av nya kommunikationsmönster. Hur har dessa påverkat barn och unga? Vad har hänt med TV-tittandet, radiolyssnandet och tidningsläsandet? Läser de unga fortfarande böcker och tidskrifter? Och förstår de vad de läser? Vilka är de mest aktiva medieanvändarna? Vilka står utanför? Frågorna är många och inte sällan komplexa.

Det handlar oomtvistat om ett nytt kommunikationssamhälle med nya kommunikationsmönster. Inte sedan televisionens introduktion för femtio år sedan har det skett sådana genomgripande förändringar av de ungas mediekultur som under de senaste tio åren. Undersökningar som Nordicoms Mediebarometer och Internet och svenskarna från World Internet Institute ger möjligheter till en fördjupad kunskap på området.

I rapporten Barn och unga i Internet-världen redovisar professor Olle Findahl resultat från bearbetningar av dessa undersökningar. Han beskriver och analyserar förändringarna under de senaste tio åren fram till idag och placerar även in de ungas medievanor i ett längre samhälleligt perspektiv.

Pressmeddelande (pdf)

Se även Barn och ungas medieanvändning i nätverkssamhället, en ny uppdaterad och utvidgad utgåva

Innehåll

Förord

Sammanfattning

Inledning: Ungdomar och nya medier

1 Dagens situation

1.1 Förskolebarn

1.2 Skolbarn, tonåringar och unga vuxna

1.3 Internet

1.4 Daglig räckvidd bland ungdomar 12 till 31 år

1.5 Ungdomar är lika men samtidigt mycket olika

1.6 Risker och internetberoende

1.7 Åtta användningsmönster

1.8 Två dagar i en sjuttonårig flickas medieliv

2 Det långa perspektivet

2.1 Jämförelser med utvecklingen i andra länder

2.2 Boken

2.3 Dagstidningen

2.4 Radio och inspelad musik

2.5 Biografen

2.6 Televisionen

2.7 Förskolebarnens minskade läsning

2.8 Medieanvändning över tid bland de som är 9 till 14 år

2.9 Medieanvändning över tid bland de som är 15 till 24 år

2.10 Jämförelser över tid

3 Det korta perspektivet. Från år 2000 och framåt

3.1 Vad skiljer dagens skolbarn från gårdagens?

3.2 Vad skiljer de äldre ungdomarna av idag från gårdagens?

3.3 Vad blev det av 70-, 80- och 90-talisterna

3.4 Panelstudie

3.5 Läsandet

4 Avslutning och diskussion

4.1 Det långa perspektivet

4.2 Det korta perspektivet

4.3 Konkurrens eller komplement?

Referenser

Figur- och tabellförteckning

Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2012-03
Sidantal: 
64
ISBN: 
978-91-86523-38-1
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt, PDF
Serie: 
Nordicom bokserie
125,00 kr