Media information literacy (MIL)

Fasta sidor under Medieforskning

| 21 December 2020
| 21 December 2020
| 26 October 2020
| 22 October 2020
| 16 October 2020

Se webbinarier om medie- och informationskunnighet på NordMedia Network

Under hösten 2020 anordnade Nordicom och Statens medieråd en webbinarieserie om medie- och informationskunnighet (MIK) i de nordiska länderna: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Webbinarierna är på engelska och kan nu ses på NordMedia Network som är Nordicoms digitala plattform för nordiska och nordiskt orienterade medieforskare.

| 13 October 2020

Watch media literacy webinars on NordMedia Network

In autumn 2020, Nordicom and the Swedish Media Council co-organized a series of webinars addressing media and information literacy (MIL) in the Nordic countries: Media Education in the Nordic Countries – Lessons Learned from the Neighbours. Now, the webinar lectures can be watched on each webinar's page on NordMedia Network, Nordicom's digital platform for Nordic and Nordic-oriented media researchers.

| 24 September 2020

Nordic policy on media and information literacy proposed

Older man reading from an IPadThe spread of false and misleading information and so-called fake news significantly increase in connection to major news events. An efficient way to counter negative consequences is raised awareness and the knowledge to scrutinise information and news items. A joint policy to strengthen the efforts within media- and information literacy in the Nordic region is now proposed.

| 24 September 2020

Norden kan få gemensam policy kring medie- och informationskunnighet

Spridning av felaktig och missvisande information och så kallade falska nyheter ökar påtagligt vid större nyhetshändelser. Ett av de mest effektiva sätten att motverka negativa konsekvenser är ökad medvetenhet och källkritisk kompetens. Nu föreslås en samnordisk policy för att stärka arbetet med ökad medie- och informationskunnighet i regionen.

| 2 September 2020
| 2 September 2020