Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2014

Editor(s): Ingela Wadbring

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 36e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Innehåll

Samlad medieanvändning 2014

Mediedagen 2014 (procent)
Mediedagen 2014: Kvinnor och män (procent)
Mediedagen 1979-2014 (procent)
Dagliga medier och tidpunkter för användning 2014 (procent)
Mediedagen 2014 (minuter)
Mediedagen 2014 Bruttotid (minuter)
Mediedagen 2014 Befolkningens medietid (minuter)
Mediedagen 2014 Kvinnor och män (procent)
Mediedagen 2014 Barn och ungdom (procent)
Mediedagen 2014 Vuxna (procent)
Mediedagen 1979-2014 (minuter)
Mediedagen 1985-2014 (minuter)
Medieveckan 2014 (procent)
Medieveckan 1991-2014 (procent)

Användning av enskilda medier 2014

Ljudmedier
Radio
Musik
Rörlig bild
Television
Text-tv
Film
Video/dvd
Bio
Textmedier
Dagstidning
Morgontidning
Kvällstidning
Tidskrift
Vecko-/månadstidning
Special-/facktidskrift
Annonsblad/direktreklam
Reklam
Bok
Blogg
Dataspel
Internet
Traditionella- och sociala medier
Onlinenyheter
Smartphone

Tillgång till olika medier 2014

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2014


Extramaterial

Ett särskilt frågeområde i Mediebarometern rör svenskarnas medievanor på internet. Ett urval sidor ur Mediebarometern 2014 med fokus på traditionella och nya medier på internet finns nu att ladda ned som pdf.  (Tidigare Internetbarometrar finns att ladda ned här.)