Nordicom Information 19 (4) 1997

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Hvor sidder stregkoden på en flygtning? Om faglig formidling af interkulturelle problemstillinger
Hanne Løngreen

Intercultural Communication. Constructions of Cultural Identity Between Young People
Iben Jensen

Minorities in Finnish Publicity
Sari Pietikäinen

Journalistikens Andra. Invandrare och flyktingar i nyheterna
Ylva Brune

Nyhetsmediene og den norske flyktningepolitikken på 1990-tallet. En studie i meningsdannelse
Jon Martin Førland, Oddgeir Tveiten

Music – Intercultural Communication? Micro Musics, World Music and the Multicultural Discource
Eva Fock

Margareta Rönnberg: TV-tittande som dialog. På väg mot en symbolisk-interaktionistisk TV-teori
Jostein Gripsrud

Henrika Zillacus-Tikkanen: Journalistikens essens i ett könsperspektiv
Anita Werner

Thorbjörn Broddason: Television in Time: Research Images and Empirical Findings
Ulla Johnsson-Smaragdi

Konferenser m.m.

Från forskarföreningar

Litteraturnotiser