MedieSverige 2019

Author(s): Ulrika Facht, Jonas Ohlsson

Strukturen på den svenska medieutvecklingen växer fram i ett nära samspel med det omgivande samhället. De sociala, ekonomiska, politiska och teknologiska landskapen formar – och formas av – medielandskapet i en ständigt pågående process. I MedieSverige 2019 ges en aktuell och bred översikt över dagens svenska medielandskap. Genom att först belysa utvecklingen på de medieteknologiska och mediepolitiska områdena i Sverige, går rapporten vidare till att redovisa utvecklingen på publik- och reklammarknaderna, för att avslutningsvis beskriva den svenska mediestrukturen.

MedieSverige 2019 bygger på ett rikt datamaterial från en rad olika källor. Rapporten riktar sig till studenter, lärare, forskare, journalister, beslutsfattare och alla andra som vill lära sig mer om utvecklingen på den svenska mediemarknaden.

Den första utgåvan av rapportserien MedieSverige utkom för över 30 år sedan. MedieSverige 2019 utgör den trettonde volymen i serien. Rapporten är skriven av Ulrika Facht och Jonas Ohlsson vid Nordicom, Göteborgs universitet.

Summary in English

• Datan till diagrammen finns tillgänglig i ett samlat exceldokument 
•• Datan till diagrammen har uppdaterats mars 2020 och finns i ett separat exceldokument

Innehåll

Förord

Mediestrukturens förändringsmekanismer – ett växelspel mellan olika kraftfält

Teknik 

Bredbandets utbredning
Medelhastigheter per uppkopplingsfor
Tillgång till olika medietekniker

Mediepolitik

Presstöd
Övriga mediestöd
Radio- och tv-avgiften
En ny mediepolitik
Tillstånd: marksänd tv
Tillstånd: kommersiell radio

Publik

Hushållens medieutgifter
Tidningsprenumeration
Tidningsupplagor
Tidningsläsning
TV-tittande
Radiolyssnande
Webbradiolyssnande
Traditionella medier online
Sociala medier
Förtroende för medier

Reklam

Reklammarknadens utveckling
Reklam i olika plattformar
Reklam i nyhetsmedier
Reklam i dagstidningar
Digital reklam

Mediernas struktur

De största medieföretagen
De största tidningsföretagen
Regionalt dagstidningsägande
Journalistikens lokala närvaro
De största tv-företagen
De största radioföretagen
Innehållet i public service

Källor