Sound

Fasta sidor under Medieforskning
| 1 December 2021
| 5 October 2021
| 12 March 2021

A media year in the shadow of the coronavirus – new media report from DR, Denmark

In last year’s report, there was no doubt that 2020 would be a different media year for Denmark. 2019 was a year of savings and conflicts, leading to restructuring and shutdowns of several media channels in 2020. And then the pandemic hit. In this annual report, the Danish Broadcasting Corporation (DR) looks back at the media year of 2020 and the impact the coronavirus had on the Danes’ media habits.

| 28 January 2021
| 10 December 2020
| 10 December 2020
| 26 November 2020

Challenging times for the Swedish media market

Digital advertising platforms dominate, the newspaper market has reached a new bottom and the corona pandemic caused a socioeconomic breakdown with severe consequences for the advertising market. These are some of the results from the 2020 edition of Medieutveckling – Medieekonomi, an annual report about media economics in Sweden, published by the Swedish Press and Broadcasting Authority.

| 21 October 2020

Se webbinariet om den svenska medieutvecklingen 2020

Digitala reklamplattformar dominerar, dagstidningsmarknaden har nått en ny botten och coronapandemin har orsakat en samhällsekonomisk tvärbromsning med allvarliga konsekvenser för reklammarknaden. Nu kan du ta del av resultaten från rapporten Medieutveckling – Medieekonomi 2020, som publiceras i dag av Myndigheten för press, radio och tv. Rapportens huvudresultat presenteras även i ett kostnadsfritt webbinarium som är öppet för alla.​

| 14 February 2020
| 14 February 2020