Nye udfordringer for gamle medier

Skandinavisk public service i det 21. århundrede
Editor(s): Johann Roppen, Lars Nord, Anker Brink Lund

Begrebet public service blev lanceret som fællesbetegnelse for organisering af almene goder, f.eks. vandforsyning, kloakvæsen og andre tjenester, der stilles til rådighed for alle borgere. For radiofoniens vedkommende legitimerede knaphed på sendefrekvenser i sin tid virksomheden som et licensfinansieret monopol.

Siden er der sket en massiv udvidelse af de offentlige tjenester, der nu formidles på flere platforme. De grundlæggende spilleregler er i mellemtiden blevet ændret radikalt. Det er ikke længere mangel på sendefrekvenser, men tværtimod det fragmenterede udbud af multimedialt indhold, der skaber nye muligheder og problemer. Ikke kun teknologisk, men også ledelsesmæssigt.

Bogen anskuer disse udfordringer fra et inter-skandinavisk udgangspunkt. Metodisk er det afgørende nye, at der anlægges et medieøkologisk niche-perspektiv. Derved forsøger forskerne at undgå en normativ for eller imod diskussion. I stedet sættes fokus på den innovative og markedskorrigerende betydning af public service på relativt små mediemarkeder som det danske, norske og svenske.

 

Innehåll

Forord

Kapitel 1. Fra mono- til multimedial public service

Kapitel 2. Dansk public service efter 1996

Kapitel 3. Norsk public service efter 1996

Kapitel 4. Svensk public service efter 1996

Kapitel 5. Fremtidens public service i Skandinavien

Anvendt litteratur

Författarna