Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016

Editor(s): Ingela Wadbring

Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Den översiktspublikation som nu utges är alltså den 38e i ordningen, vilket gör Mediebarometern till en unik tidsserie.

Innehåll

Medieanvändning en vanlig dag

Ljudmedier en vanlig dag

Rörlig bild en vanlig dag

Textmedier en vanlig dag

Digitala plattformar en vanlig dag

Medieinnehav

Reklam

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2016


Extramaterial

"Från papper till pixlar – Mediala generationsklyftor"

 De första resultaten från Mediebarometern 2016 presenterades onsdagen 8 mars vid ett seminarium i Stockholm. Du kan ta del av statistiken här: