Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2012

Editor(s): Ulla Carlsson

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, cd-skiva, mp3, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam. Medieanvändningen studeras oavsett distributionsteknik – radio och tv via Internet och mobiltelefon liksom nättidningar och ljudböcker är inkluderade i Mediebarometern.

Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken.

Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod. Tekniskt brukar detta nämnas ’recency’, i motsats till ’frequency’, som avser regelbundenheten eller vanan. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för mediekonsumtionen. Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om man tittade på TV eller lyssnade på mp3 och hur lång tid man ägnade åt mediet.

Pressmeddelande 2012

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2012

Mediedagen 2012 (procent)

Mediedagen 1979-2012 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2012 (procent)

Internet och tidpunkter för användning 2012 (procent)

Mediedagen 2012 (minuter)

Mediedagen 1979-2012 (minuter)

Mediedagen 1985-2012: Bruttotid (procent)

Mediedagen 2012: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2012: Befolkningens medietid (minuter)

Mediedagen 2012: Män och kvinnor (procent)

Mediedagen 2012: Barn och ungdom (procent)

Mediedagen 2012: Vuxna (procent)

Mediedagen 2012: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2012 (procent)

Medieveckan 1991-2012 (procent)

Användning av enskilda medier 2012

Radio

CD-skiva och mp3

CD-skiva

Mp3

Television

Text-TV

Video/DVD

Bio

Dagspress

Morgontidning

Kvällstidning

Tidskrift

Vecko-/månadstidning

Special-/facktidskrift

Annonsblad-/direktreklam

Reklam

Bok

Dator-/TV-/internetspel

Internet

Mobiltelefon

Tillgång till olika medier 2012

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2012