Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2009

Editor(s): Ulla Carlsson

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, cd-skiva, mp3, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam. Medieanvändningen studeras oavsett distributionsteknik – radio och tv via Internet och mobiltelefon liksom nättidningar och ljudböcker är inkluderade i Mediebarometern.

Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken.

Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod. Tekniskt brukar detta nämnas ’recency’, i motsats till ’frequency’, som avser regelbundenheten eller vanan. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för mediekonsumtionen. Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om man tittade på TV eller lyssnade på mp3 och hur lång tid man ägnade åt mediet.

Pressmeddelande Mediebarometern 2009 (2009-05-26)
 

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2009

Den ”nya” mediedagen 2009 (procent)

Mediedagen 2009 (procent)

Mediedagen 1979-2009 (procent)
    Vardagen 2009 (procent) 
    Veckoslut 2009 (procent)

Dagliga medier och tidpunkter för användning 2009 (procent)

Internet och tidpunkter för användning 2009 (procent)

Mediedagen 2009 (minuter) 23Mediedagen 1979-2009 (minuter)

Mediedagen 2009: Bruttotid (minuter)

Mediedagen 2009: Befolkningens medietid (minuter) 
    Mediedagen 2009: Barn och ungdom (procent) 
    Mediedagen 2009: Vuxna (procent) 
    Mediedagen 2009: Män och kvinnor (procent)

Mediedagen 2009: Medier och kanaler (procent)

Medieveckan 2009 (procent)

Medieveckan 1991-2009 (procent)

 

Användning av enskilda medier 2009

Radio
CD-skiva och mp3 
   CD-skiva 
    Mp3 48Television

Text-TV
Video/DVD
Bio

Dagspress 
   Morgontidning 
   Kvällstidning
Tidskrift 
    Vecko-/månadstidning 
    Special-/facktidskrift
Annonsblad-/direktreklam
Reklam
Bok

Dator-/TV-/internetspel
Internet
Mobiltelefon
Tillgång till olika medier 2009

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2009