Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2008

Editor(s): Ulla Carlsson

Mediebarometern är en årlig räckviddsundersökning som avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag under respektive år tagit del av ett antal enskilda medier: radio, TV, text-TV, video/dvd, bio, cd-skiva, mp3, morgontidning, kvällstidning, vecko-/månadstidning, tidskrift, bok, reklam. Medieanvändningen studeras oavsett distributionsteknik – radio och tv via Internet och mobiltelefon liksom nättidningar och ljudböcker är inkluderade i Mediebarometern.

Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier. Undersökningen bygger på telefonintervjuer till ett slumpmässigt urval av befolkningen mellan 9-79 år. Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Tanken med Mediebarometern var redan från starten att långsiktigt följa mediepubliken.

Den ansats som valts för Mediebarometern är mediers faktiska räckvidd. Undersökningen avser således inte människors medievanor, utan vad man faktiskt gjort en viss tidsperiod. Tekniskt brukar detta nämnas ’recency’, i motsats till ’frequency’, som avser regelbundenheten eller vanan. Mediebarometern utgår från gårdagen som tidsenhet för mediekonsumtionen. Frågorna avser om man igår t ex läste någon morgontidning, om man tittade på TV eller lyssnade på mp3 och hur lång tid man ägnade åt mediet.

Pressmeddelande Mediebarometern 2008 (2009-05-26)

 

Innehåll

Den samlade medieanvändningen 2008

Mediedagen 2008(procent)
Mediedagen 1979-2008 (procent)
     Vardagen 2008(procent)
     Veckoslut 2008(procent)
Dagliga medier och tidpunkter för användning 2008 (procent)
Internet och tidpunkter för användning 2008 (procent)
Mediedagen 2008 (minuter)
Mediedagen 1979-2008 (minuter)
Mediedagen 2008: Bruttotid (minuter)
Mediedagen 2008: Befolkningens medietid (minuter)
     Mediedagen 2008: Barn och ungdom (procent)
     Mediedagen 2008: Vuxna (procent)
     Mediedagen 2008: Män och kvinnor (procent)
Mediedagen 2008: Medier och kanaler (procent)
Medieveckan 2008 (procent)
Medieveckan 1991-2008 (procent)

Användning av enskilda medier 2008

Radio
CD-skiva och mp3
      CD-skiva
     Mp3

Television
Text-TV
Video/DVD
Bio

Dagspress
     Morgontidning
     Kvällstidning
Tidskrift
     Vecko-/månadstidning
     Special-/facktidskrift
Annonsblad-/direktreklam
Reklam
Bok

Internet
Dator-/TV-/internetspel
Mobiltelefon

Tillgång till olika medier 2008

Fakta om undersökningen Mediebarometern 2008