Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2012

En bearbetning av Mediebarometern 2012

Observera att Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2012 endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.