Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007

Ett särskilt frågeområde i den årliga undersökningen Mediebarometern rör svenskarnas internetvanor. Resultaten från dessa frågor presenteras utförligt i Internetbarometern. Rapporten beskriver tillgången till internet i Sverige och hur internetanvändningen ser ut en genomsnittlig dag – till exempel hur stor andel av befolkningen som använder internet, när och hur länge det används och vad användarna gör på internet. Rapporten presenterar även resultat av frågor kring mobiltelefoni och elektroniska spel.

Observera att Nordicom-Sveriges Internetbarometer 2007 endast finns som pdf-fil, för gratis nedladdning.

 

Innehåll

Användning av och tillgång till massmedier

Tillgång till internet i hemmet

Mediernas plattformar

Användning av internet en genomsnittlig dag

Användningsområde en genomsnittlig dag

Internet och andra medier

Mobiltelefoni

Fakta om mediebarometern