Nordicom Information 40 (2) 2018. Norden inifrån och utifrån

Maarit Jaakkola
Catharina Bucht
 (Eds.)

Årets andra nummer av Nordicom-Information handlar om den nordiska gemenskapen med fokus på kommunikation och språk.

Redaktörer: Maarit Jaakkola & Catharina Bucht

The articles are written in English and in the Scandinavian languages.

 

Innehåll • Content

 

I Introduktion • Introduction

Vem tillhör Norden?
Maarit Jaakkola

Mer än mellanmjölk? Min vision för det nordiska samarbetet
Johan Strang
 

II Det som håller oss ihop • The things that unite us

Att tänka om kring den internordiska språkförståelsen: den språkligaarenan i Norden och Skandinavien idag
Katarina Lundin

Media Studies in the Nordic Countries: Notes for a Comparative History of Cognitive Styles
Tarmo Malmberg

From Fika to Fake News: What’s Left of the Swedish Model?
David Crouch

Mission: Norden – några exempel på att hitta den nordiska vinkeln och kommunicera dess relevans i dagens värld
Maarit Jaakkola

Hvordan skal man finde rundt i det nordiske politiske landskab? Nordisk samarbejde – en oversigt
Cecilie Ravik & Maarit Jaakkola
 

III De små skillnaderna • The small differences

Den transnationale ofentlighed i Øresundsregionen: #Øresund og #greatercph på Twitter
Mads Kæmsgaard Eberholst

Med Sverige som förebild och varnande exempel: refektioner kringfnska mediers valbevakning 2018
Tiina Räisä

“Kjære norske redaktører: La oss aldri bli som Sverige!” Forskjeller i journalistikken i de nordiske landa
Kirsten Ropeid

Making Cool Scandinavia Hot Amongst American Travelers: Howthe Nordic Countries’ Lore is Utilized in Marketing
Helena Niskanen
 

IV Interna gränser • Intern boundaries

Implications of Ideology: Iceland and the So-Called Nordic Language Community
Ari Páll Kristinsson

Sámi Media for Children and Youth: Minority Audiences as anUnderrepresented and Problematic Research Field
Torkel Rasmussen

Skolsvenskan – för nordisk samhörighet: skolan och den antisvenska retoriken i Finland
Mikael Hiltunen
 

V Litteratur och bokrecensioner • Literature and book reviews

Litteratur och forskningsprojekt – Literature and Research Projects

Birgit Røe Mathisen & Lisbeth Morlandstø: Lokale medier 
Jannie Møller Hartley

Aske Kammer: Digital journalistik
Ester Appelgren

Nordicom Information omslag