Nordicom Information 37 (3-4) 2015. Hets och hat online

Hets och hat online

Ingela Wadbring och Ragnhild Mølster
 (Ed.)

 

Den digitala utvecklingen har inneburit enorma möjligheter att sprida budskap, kommunicera och bilda opinion. Men det finns också en baksida.

Fokus i detta nummer av Nordicom-Information är  journalisterna och deras utsatthet, men det handlar också om bloggare, forskare och allmänhetens syn på och utsatthet för hets och hat.

 

Innehåll

Förord
Ingela Wadbring & Ragnhild Mølster

Ordlista

Introduktion: hets och hat online
Ingela Wadbring, Ragnhild Mølster
 

I. Når offentligheten blir ubehagelig

Net og medier: En giftig cocktail
Dorte Toft

Jagede rosabloggere
Magni Olaug Fuglerud

Forskere udgav rapport om ekstremisme anonymt for at undgå trusler
Rikke Gustavsen, Paul Sauer

Forsker: Anonymitet bør være muligt
Paul Sauer, Rikke Gustavsen

Att trotsa farorna
Rebecka Bohlin

Allmänhetens oro och utsatthet för näthat
Ingela Wadbring

Online Extremism and Online Hate. Exposure among Adolescents and Young Adults in Four Nations
James Hawdon, Atte Oksanen, Pekka Räsänen

Reporting on How Feminism and Immigration Triggers Hate Speech in Finland
Heidi Kurvinen

 

II. Redaktionernas reaktioner

Muligheten som glapp
Kjersti Løken Stavrum

Trakasserier mot de svenska redaktionerna
Per-Anders Broberg

Hot och hat mot svenska journalister
Monica Löfgren Nilsson

Hat og trusler mot journalister i Skandinavia
Ragnhild Mølster

 

III. Når virkeligheten trenger seg på

Trollen i nätskogen
Ingela Wadbring

Anders Behring Breivik og Avatar-syndromet
Aage Storm Borchgrevink

Sannfinländarna styr den finländska politiska debatten
Carl-Gustav Lindén, Lina Laurent

Kritik og sikkerhed. Muhammedtegningerne i perspektiv
Signe Kjær Jørgensen, Peter Hervik

Project: Je suis Charlie – The Symbolic Battle and Struggle of Attention
Johanna Sumiala, Minttu Tikka, Katja Valaskivi, Jukka Huhtamäki

 

IV. Ytringsfrihedens grænser

Hva gjør hatefulle ytringer med samfunnet?
Carl Morten Iversen

Individual Freedom and the Problem of Hate Speech
Guðjón Idir

Yttrandefrihet och näthat
Alexandra Sackemark, Ängla Eklund

Prosjekt: Offentlighetens grenser
Arnfinn H. Midtbøen

Skjut inte budbäraren! Om de ökade hoten mot journalister och vad man kan göra åt saken
Anna Celsing

Nordiskt expertseminarium om näthat
Anna Rosenberg

 

V. Nyheter

Journal of Media Business Studies. Perspectives on joining a commercial academic publisher
Mart Ots

Presentation of the Journal of Media Innovations
Anders Olof Larsson

Institutet för mediestudier driver egna forskningsprojekt
Lars Truedson

 

VI. Recensioner och litteratur

Martin Danielsson: Digitala distinktioner: Klass och kontinuitet i unga mäns vardagliga mediepraktiker
Johan Lindell

Nico Carpentier (ed.): Culture, Trauma and Conflict. Cultural Studies Perspectives on War
Stig A. Nohrstedt

Anders Horsbøl, Inger Lassen & Anne Grethe Julius Pedersen: Klimaforandringer og hverdagsliv. En diskursanalytisk undersøgelse af lokale involveringsprocesser
Birgitte Ravn Olesen

Böcker om hets och hat