Nordicom Information 35 (3-4) 2013

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Freedom of Expression is Not a Given Right
Helge Rønning

Medialisering som mediespecifik moderniseringsproces
Mikkel Fugl Eskjær

Politikers retoriska självförsvar under mediedrev. Hur statusläran kan ge ny kunskap om politiska intervjuer
Peter M. Dahlgren

Remediering och tidig radio. Det svenska radioreportaget 1925-1930
Peter Dahlén

European Public Sphere and Small Nations. Is there a Critical Role for Academic Intellectuals?
Anna-Laura Markkanen, Markus Ojala

EU Kids Online. Enhancing Knowledge Regarding European Children’s Use, Risk and Safety Online
Sonia Livingstone

Gratis adgang. Nordisk Ministerråd og Open Access

Medie- och informationskunnighet – nyckeln till demokrati och yttrandefrihet Konklusioner från nordiskt expertmöte

Nytt Nordicom-projekt. Nordic Gender & Media Forum 2014

 

Recensioner

Stig Hjarvard: The Mediatization of Culture and Society
Magnus Andersson

Risto Sarvas & David M. Frohlich: From Snapshots to Social Media. The Changing Picture of Domestic Photography
Peter Larsen

Nete Nørgaard Kristensen & Unni From: Kulturjournalistik. Journalistik om kultur
Karl Knapskog

Robert W. McChesney: Digital Disconnect. How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy
Jens Cavallin

 

Aktuellt

Ny rapport från ITU. Measuring the Information Society

Aktuella forskningsprojekt

Nordiska och internationella tidskrifter inom medie- och kulturområdet