Nordicom Information 35 (1-2) 2013

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Ungdoms forhold til nyheter. En studie basert på mediedagbok
Dag Elgesem, Linda Elen Olsen

Formidlere af faglige fakta eller samfundsdebattører? Om forskernes rolle i nyhedsmedierne
Charlotte Wien

Är partipressen död eller levande? Reflexioner från ett presshistoriskt seminarium
Lennart Weibull

Sociala medier och demokrati. Vad är ett ’realistiskt’ perspektiv? Tal vid utdelning av Wahlgrenska priset 28.11. 2012
Peter Dahlgren

 

Recensioner

Göran Bolin (ed.): Cultural Technologies. The Shaping of Culture in Media and Society
Terje Rasmussen

Janne Seppänen & Esa Väliverronen: Mediesamhället
Stina Bengtsson

Mervi Pantti, Karin Wahl-Jorgensen & Simon Cottle: Disasters and the Media
Maria Hellman

 

Aktuellt om yttrandefrihet

Aktuella forskningsprojekt

Från forskarföreningarna i Norden

Forskningsanslag 2012

Doktorsavhandlingar 2012

Ny litteratur

Konferenser