Nordicom Information 29 (4) 2007

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Världskongress för medieforskare i Stockholm, 20-25 juli 2008

New Media, News Media. The Tension between Pluralism and Commodification
Gaye Tuchman

Mellem individualisme og fællesskab. Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed
Niels Nørgaard Kristensen, Johannes Andersen

Emotionelle reaktioner på toppolitikere
Steen Lundsteen, Sverre Riis Christensen, Flemming Hansen

Vardagens symboliska rum. Hemmet, medierna och vardagens transformationer
Stina Bengtsson

Nostalgiske nationskonstruktioner
Britta Timm Knudsen

Fra valp til vaktbikkje. En longitudinell studie av norske journaliststudenter
Rune Ottosen, Jan Fredrik Hovden, Gunn Bjørnsen

Skolemassakren i Beslan mellom myte og folkeeventyr
Hansjörg Hohr, Soilikki Vettenranta

”Kunde det lika gärna ha varit killar som röstades ut?” Om homosociala och heterosociala processer i SVTs Expedition Robinson
Pia Höök

In Memoriam: Professor Jan Ekecrantz (1940-2007)

In Memoriam: Professor Emeritus James D. Halloran (1927-2007)

Projekt: Tv-underholdning. Flermedialitet og viden – et forskningsprojekt
Kirsten Frandsen

Recension: Sonia Livingstone (ed.): Audiences and Publics. When Cultural Engagement Matters for the Public Sphere
Veikko Pietilä

Aktuell litteratur