Nordicom Information 28 (2) 2006

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Förord
Ulla Carlsson

Challenges of the New Symbolic Order. The 17th Nordic Conference on Media and Communication Research
Gunhild Agger

Plenum I.

Socio-Digital Formations. Constructing an Object of Study
Saskia Sassen

Plenum II.

Designing Sound and Silence
Arnt Maasø

Two Solitudes. Design as an Approach to Media Research
Ilpo Koskinen

Plenum III.

Public service-medierne i politisk modvind
Henrik Søndergaard

Nya förhållanden. Om den svenska public service-televisionens relation till publik och allmänhet
Anna Edin

Plenum IV.

TV Entertainment. What It Is that Unites and Standardises Society? Media – Communication – Culture
Barbara Sichtermann

The Reality of Media Research
Guido Zurstiege

Fra Festmiddagen

Fra Helsingør til Aalborg. Lille medieforskerkonference-historie

NORDICOM 30 ÅR
Ulla Carlsson

Hvis ryggraden brakk
Knut Lundby

Författarna

Papers i arbetsgrupperna

Program