Nordicom Information 28 (1) 2006

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Om ny och gammal mediehistoria
Pelle Snickars

Från teknikfascination till programkritik. TV-förevisningar i Stockholm under 1930-talet samt 1954
Madeleine Kleberg

Ældrebilledet i medierne.
Charlotte Wien, Christian Elmelund-Præstekær

Hverdagens snak og soapens samtalemønstre. En analytisk indkredsning af talegenrer i en dansk soap
Unni From

The Accumulation Effect. The Print Media’s Impact on Estonian Elections Between 1999-2003
Raivo Palmaru

Tv-program och filmer i strålkastarljuset i publikundersökningar
Tommy Strandvall, Susanne Sperring

First European Communication Conference 24-26 November, 2005, Amsterdam

Nordic Papers Presented at the First European Communication Conference

Aktuell litteratur