Nordicom Information 26 (2) 2005

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Håller metodkvaliteten på att utarmas?
Birgitta Höijer

Diskussion: Två metodböcker i fokus. Metodebok for mediefag
Helge Østbye,  Knut  Helland,  Karl  Knapskog  &  Leif  Ove  Larsen

Bruddenes lange linje. Norsk filmforvaltning gjennom to tiår
Audun Engelstad

Medier som arena för hälsokommunikation
Helena Sandberg

Journaivismen og positivlistikken
Charlotte Wien

Journalism and International Law. Swedish Print Media’s Portrayal of International Law during the War in Iraq
Rigmor Argren

Here I Am! Portrait Interviews in Estonian, Finnish, Icelandic and Swedish Daily Newspapers
Jonita Siivonen, Barbi Pilvre, Maria Edström, Hilmar Thor Bjarnason

Den sensationella löpsedeln. Del 2: dialog, normförskjutning och ideologi
Ulrik Volgsten

Audiovisual Content in Mobile Platforms. Prospects and Restrictions
Pekka Räsänen, Heidi Järvinen

Ny litteratur från Nordicom

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge & Sverige