Nordicom Information 26 (1) 2004

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Skogens konung och djurens konung i TV. Natur, kultur och genus i naturfilm
Hillevi Ganetz

Øjenvidnet og den berørte beskuer. 11. september i medierne
Britta Timm Knudsen

Det gode portræt af en forsker
Lisbeth Thorlacius

Billedet som anker. Metodisk inspiration til kvalitativ kommunikationsforskning
Christina Hee Pedersen

”Fornyelse vil være det normale”. Mediepolitiske utfordringer og markedsaktørenes strategier i kampen om konsesjonen for riksdekkende radio (P4) i Norge
Gunn Sara Enli, Vilde Schanke Sundet

Representations of Ethnicity in Journalism. Multiculturalist Transitions in the Pages of a Finnish Daily
Sari Pietikäinen

Opinionsdiskurser om organdonation. Pressens representationer 1996-2003
Inga-Britt Lindblad

Jostein Gripsrud: Understanding Media Culture
Bo Reimer

Anker Brink Lund: Den redigerende makt. Nyhedsinstitutionens politiske indflydelse
Svennik Høyer

Bo Mårtenson: Den televiserade ekonomin. Nyheter om statsbudgeten 1980–1995
Knut Helland

Patrik Lundell: Pressen i provinsen. Från medborgerliga samtal till modern opinionsbildning 1750-1850
Kristina Widestedt

Charlotte Simonsson: Den kommunikativa utmaningen. En studie av kommunikationen mellan chef och medarbetare i en modern organisation
Larsåke Larsson

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige