Nordicom Information 25 (3) 2003

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

The Challenge of Qualitative Generalisations in Communication Research
Bente Halkier

Mediene og fremskrittet
Asle Rolland

Media Audiences in a Russian Province
Jukka Pietiläinen

Global Mobility and the Media. Presenting Asylum Seekers as a Threat
Karina Horsti

Vis mig hvem dine kilder er… Om selvjustits og moral i dansk dagbladsjournalistik
Charlotte Wien

Avisnyheders narrative fundament
Ebbe Grunwald

Citat på första sidan. Om värderingar och tillskrivning av skuld i nyheter
Mats Nylund

Publicistiska bokslut
Ingela Wadbring

Narrative Machines, or, from ‘Bottom to Top’. Early Discourses on the Novel and Film
John Sundholm

Ulrika Sjögren: Screen Rites: A Study of Swedish Young People’s Use and Meaning-Making of Screen-Based Media in Everyday Life
Birgitta Höijer

Kristina Lundgren: Solister i mångfalden. Signaturerna Bang, Maud och Attis och andra kvinnliga dagspressjournalister med utgångspunkt i 1930-talet
Henrika Zilliakus-Tikkanen

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige