Nordicom Information 23 (2) 2001

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Reflections on Public Discussion in the Mass Media
Veikko Pietilä

The Genealogy of News. Researching Journalistic Food-Chains
Anker Brink Lund

Popularisers, Interpreters, Advocates, Managers and Critics. Framing Science and Scientists in the Media
Esa Väliverronen

Media och socialt arbete. En explorativ studie av mediarapporteringen som påverkansfaktor inom socialtjänsten i Sverige och England
Elinor Brunnberg

Konvergens som strategi
Asle Rolland

Development of Media Research in Estonia
Peeter Vihalemm

Organisationskommunikation. Ett forskningsfält på framväxt
Sara Dahlfelt, Mats Heide, Charlotte Simonsson

Relations among Media Economics, Content, and Diversity
Robert G. Picard

Moraliska utspel i medier. En presentation av ett forskningsprojekt
Mats Nylund

Mats Ekström & Larsåke Larsson (red.): Metoder i kommunikationsvetenskap
Daniel Persson Thunqvist

Aktuell mediestatistik

Doktorsavhandlingar 2000

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige och nya böcker från Nordicom