Nordicom Information 23 (1) 2001

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Beyond the Pioneer Days! – Where is Reception Research Going? Cross-Fertilization of Paradigms: A Synthesizing Approach to Qualitative Audience Research
Kim Christian Schrøder

Kildene og mediemakten
Sigurd Allern

Nærhedens nyheder
Stig Hjarvard

Young People, Researchers and Benetton. Contest Interpretations of a Benetton Advertisement Picture
Janne Seppänen

Frågor, svar och icke-svar i politiska intervjuer. En samtalsanalys
Mats Ekström

Four Discourses on the Northern Dimension in Helsingin Sanomat
Sigrid Kaasik

Jørgen Poulsen: Kultur og betydning. Kommunikation som kulturel og social praksis
Peter Dahlgren

Anna Edin: Den föreställda publiken. Programpolitik, publikbilder och tilltalsformer i svensk public service-television
Trine Syvertsen

Seija Ridell: Begriplighetens politik: reception av TV-nyheter ur ett kritiskt genreperspektiv
Taisto Hujanen

Aktuell mediestatistik

Ny litteratur från Danmark, Finland, Norge och Sverige