Nordicom Information 19 (1) 1997

Editor(s): Ulla Carlsson

 

Innehåll

Rigets kvaliteter
Gunhild Agger

Citizen Kane och infokratin. Kritiker, motiv och metoder inom mediekritiken
Heikki Luostarinen

Kulturella identiteter i förändring. Svenskar, massmedier och Europa inför 2000-talet
Bo Reimer

Journalister eller funktionärer? Fackföreningspressen och den journalistiska friheten i Finland
Merja Minkkinen

Pennskaft, sob sisters och stunt. Reflektioner kring några uttryck och deras betydelser inför ett forskningsprojekt om kvinnliga dagspressjournalister i tidigt 1900-tal
Birgitta Ney

Medieforskningen. Vitenskap, eller tjener for de ”gode verdier”?
Øystein Sande

Eli Skogerbø: Privatising the Public Interest. Conflicts and Compromises in Norwegian Media Politics 1980-1993
Ole Prehn

Esko Salminen: Vaikeneva valtiomahti? Neuvostoliitto/Venäjä Suomen lehdistössä 1968-1991 (Den tigande statsmakten? Sovjetunionen/Ryssland den finska pressen under åren 1968-1991)
Pentti Raittila

Poulsen, Jørgen m fl: Dagbladsprojektet
Karl Erik Gustafsson

Konferenser, kurser m.m.

Litteraturnotiser