Nordicom Information 18 (3-4) 1996

Editor(s): Ulla Carlsson

Innehåll

Förord: NORDICOM får UNESCO-uppdrag
Ulla Carlsson

Når journalistikken bliver irrationel. Om kogalskab og rituelle ofringer
Jørgen Poulsen

Amerikanske filmstjernefanblade i 30'erne og iscenesættelser af kvindeligheden i glamourens lys
Anne Jerslev

Den finska pressens självcensur under det kalla kriget 1968-1991
Esko Salminen

Hvad er receptionsteori?
Jan Foght Mikkelsen, Bo Steffensen

Utviklingen av det europeiske fjernsynsmarkedet siden begynnelsen på 80-tallet
Georg O. Ramstad

Etermedierna i Sverige. Om radions och televisionens historia 1925-1990
Margareta Cronholm

Stig Hjarvard: Internationale TV-nyheter
Stig Arne Nohrstedt

Alf Linderman: The Reception of Religious Television. Social Semeiology Applied to an Empirical Case Study
Stewart M. Hoover

Heikki Kuutti: Tutkiva journalismi - journalismin suuntaus ja suomalaisen journalismin tutkivuus (Undersökande journalistik - journalistikens trender och forskningens ställning i finsk journalistik)
Erkki Teikari

Marja Ylönen: Karin suomalainen. Pilapiirrokset suomalaisuuden legitimointina (Kari Suomalainens finne. Legitimering av finskhet genom karikatyr)
Johanna Valenius

Esa Väliverronen: Ympäristöuhkan anatomia. Tiede, mediat ja metsän sairaskertomus. (Miljöhotets anatomi. Vetenskap, media och sjukrapport över skogen)
Pertti Suhonen

Ingmar Lindqvist: Delade meningar om kommunikation och verklighet
Knut Lundby

Översikter Konferenser, kurser m.m.

Litteraturnotiser