Nordicom Information 18 (2) 1996

Editor(s): Ulla Carlsson

Innehåll

Förändrar mediekonkurrensen nyhetsspridningsmönstret? Estonia-nyhetens spridning i Finland och andra nordiska länder
Tom Moring

HIV- och AIDS-information i Sverige. En text- och mottagarstudie
Inga-Britt Lindblad

RadioRiksundersøkelsen i Norge. Portrett av et forskningsdesign
Asle Rolland

Fatamorgana. Konstruktion af det rette billede af tabere
Bruno Ingemann

EU-rapportering i europeiska dagstidningar
Ulf Wallin

Jostein Gripsrud: The Dynasty Years. Hollywood
Kim Christian Schrøder

Jan Ekecrantz och Tom Olsson: Det redigerade samhället. Om journalistikens, beskrivningsmaktens och det informerade förnuftets historia.
Mats Ekström

Vibeke Pedersen: Kvinden som ikon. Iscenesættelse af køn i klassisk film og postmoderne tv
Hillevi Ganetz

Leif Furhammar: Med TV i verkligheten. Sveriges Television och de dokumentära genrerna
Madeleine Kleberg

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red): Modern filmteori 1&2
Ove Solum

Elina Sana (ed.): Naiset, miehet ja uutiset (Women, Men, and News)
Iiris Ruoho

Brent Dellinger: Finnish Views of CNN Television News: A Critical Cross-Cultural Analysis of the American Commercial Discourse Style
Chris Paterson

Per Ledin: Arbetarnes är denna tidning. Textförändringar i den tidiga socialdemokratiska pressen
Lars-Åke Engblom

Pekka Mervola: Kirja, kirjavampi, sanomalehti. Ulkoasukierre ja suomalaisten sanomalehtien ulkoasu 1771-1994. (Utseendespiralen och de finländska tidningarnas yttre 1771-1994)
Lars-Folke Landgren

William Borden: Power Plays. A Comparison Between Swedish and American Press Policies
Karl Erik Gustafsson

Örjan Roth-Lindberg: Skuggan av ett leende. Om filmisk ironi och den ironiska berättelsen
Kaj Wickbom

Konferenser, kurser m.m.

Från forskarföreningarna

Nya böcker, forskningsrapporter och artiklar