Nordicom Information 18 (1) 1996

Specialutgåva: 12:e Nordiska Konferensen för Medie- och Kommunikationsforskning
Editor(s): Ulla Carlsson

Innehåll

Förord

Billedmedierne i kulturen. Et historisk blik på nutiden
Ib Bondebjerg

Mediehistorisk forskning: Reklamefilmtilskueren i teksten
Kathrine Skretting

Critical Theory and Audiovisual Media
Tarmo Malmberg

Tidningssidans dramaturgi
Gert Z Nordström

De realistiska våldsskildringarnas dilemman
Birgitta Höijer

Tele-grafi i post-kringkastingens tid
Terje Rasmussen

Papers i arbetsgrupperna

Program

Deltagarförteckning

Nya böcker och artiklar