Medietrender i Norden 2009

Editor(s): Eva Harrie, Terje Flisen

Medielandskapet är i ständig förändring. Nordicom följer medieutvecklingen, utarbetar mediestatistik samt analyserar aktuella förändringsprocesser. Fokus är på den nordiska regionen, men för att möta ett ökat behov av omvärldskunskap bevakar Nordicom även medieutvecklingen i Europa och internationellt. Resultaten förmedlas via Nordicoms webb samt via nyhetsbrev och publikationer.

Denna publikation presenterar Nordicoms nyhetsbrev ”Medier i Norden”, dokumentation av medielagstiftning i Norden samt ger ett antal exempel på nordisk mediestatistik. Materialet är utdrag från och specialbearbetningar av information som presenteras på Nordicoms hemsida, på underportalen ”Medieutveckling och mediestatistik i Norden”.

Medietrender i Norden 2009 finns som pdf-fil, gratis att ladda ner.

 

Innehåll

Introduktion

Nyhetsbrevet Medier i Norden

Nasjonalspråkene danner basis for ytringsfrihet og demokrati

Deklaration om nordisk språkpolitik 2006

Medier i Norden setter søkelys på medietrendene

Medielovgivning/medielagstiftning i de nordiske land

Offentlige utredninger, rapporter og forslag

Nordisk mediestatistik

Statistik: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige

Statistik: Färöarna och Grönland

Publikationsserien Nordic Media Trends