Den svenska mediemarknaden 2009

Editor(s): Staffan Sundin

Nordicom har under senare år vid ett antal tillfällen redovisat kartläggningar och analyser av såväl den svenska som nordiska mediemarknaden. Nu presenterar Nordicom Den svenska mediemarknaden 2009. Det är en faktasammanställning rörande de större svenska medieföretagen med uppgifter om ekonomiska utfall (i huvudsak 2007), marknadsandelar, ägarförhållanden, m m. Liknande uppgifter lämnas också för de största utländska medieföretagen. Sammanställningen inleds med en analys av medieägandet där förändringar och trender vad gäller mediemarknaden diskuteras.

Rapporten finns endast tillgänglig i pdf, och är kostnadfri att ladda ner.

 

Content

Mediemarknaden i en föränderlig värld
Staffan Sundin

Mediemarknaden: Statistik

Mediebrancher: Statistik

Medieföretag: Statistik