Nordicom-Information

Etablerad 1979
Redaktör:
Maarit Jaakkola (fil.dr, Sverige)
Biträdande redaktör: Ragnhild Mølster (fil.dr, Norge)

ISSN 0349-5949

Nordicom-Information är en tidskrift vars syfte är att skapa en mötesplats för forskningen, politiken och medie- och kommunikationsbranschen. Tidskriften ges ut två gånger per år på svenska, norska, danska och engelska, både tryckt och i onlineversion. Innehållet är tematiskt, och beroende på aktuellt tema är ambitionen att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna. 

I de tematiska numren publiceras normalt inte artiklar som genomgått en formell granskningsprocess. För att skapa möjligheter för forskare att kunna publicera sig på sitt eget språk, inklusive en formell granskningsprocess, ger vi också ut tematiska specialnummer. Initiativet till specialnummer kan antingen komma från Nordicom eller från forskare som vill samla nordisk forskning, på ovan nämnda språk, inom något område. Sådana nummer kan utkomma flera gånger per år.

Årsprenumeration av den tryckta versionen kostar 250 SEK (exkl moms). För studerande och medlemmar i SMID, MEVI, NML och FSMK är priset 200 SEK (exkl moms). Prenumeration på Nordicom-Information ingår i Nordicom-paketet.

Tidskriften publiceras som open access på hemsidan.

 

Dela