Nordicom-Information

Etablerad 1979
Redaktör:
Maarit Jaakkola 
Biträdande redaktör: Catharina Bucht

ISSN 0349-5949

Nordicom-Information är en nordisk tidskrift vars syfte är att skapa en mötesplats för forskningen, politiken samt medie- och kommunikationsbranschen. Tidskriften ges ut två gånger per år, i maj och december, både tryckt och i onlineversion, på svenska, norska, danska eller engelska. 

Innehållet av varje nummer är tematiskt, och beroende på aktuellt tema är ambitionen att få en blandning av deltagande skribenter från de olika nordiska länderna. Artiklarna skrivs på uppdrag, av olika slags experter inom det valda temaområdet. 

I varje nummer recenseras även aktuella böcker med relevans till medie- och kommunikationsforskning i Norden. Bokrecensionerna skrivs endast på skandinaviska språk. Vi tar gärna emot förslag på böcker och skribenter. Om du vill medverka, ta kontakt med redaktören Maarit Jaakkola (maarit.jaakkola@nordicom.gu.se).

Årsprenumeration av den tryckta versionen kostar 250 SEK (exkl moms). För studerande och medlemmar i SMID, MEVI, NML och FSMK är priset 200 SEK (exkl moms). Prenumeration på Nordicom-Information ingår i Nordicom-paketet.

Tidskriften publiceras som open access på hemsidan.

 

Dela