Nyheter

Nyhed | 28 apr 2017

Den danske regering vil nedsætte ytringsfrihedskommission

Som et skridt i arbejdet for at værne om ytringsfriheden vil regeringen sammen med et bredt flertal af Folketingets andre partier nedsætte en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og vilkår. I et udkast til kommissoriet findes både et fokus på udbredelsen af sociale medier og "fake news".

 

NYHET | EVENT | 27 apr 2017

Nordiskt fokus på yttrandefriheten

Den svåra yttrandefriheten är temat för en nordisk debattbok från NJC, Nordiskt Journalistcenter. Här skriver författare från hela Norden om näthat, digitaliseringens påverkan på medieutvecklingen, ekonomiska utmaningar och andra hot mot yttrandefriheten.

PUBLIKATIONER | 26 apr 2017

Globala teknikföretag står för hela den digitala annonstillväxten i Norden

 Igår presenterade Nordicom Kampen om reklamen, en unik studie som undersöker hur konkurrensen från globala digitala reklamplattformar påverkar möjligheten att finansiera nyhetsjournalistik i Norden.

NYHET | 13 apr 2017

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

För att öka förståelsen mellan journalister och forskares arbetssätt har Nordens välfärdscentrum tagit fram publikationen Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna. Syftet är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserad och nyanserad. 

EVENT | 11 apr 2017

NordMedia 2017: Early bird registration

NordMedia 2017 conference in Finland is coming soon and the early bird registration is now open.

 

 

NYHET | 10 apr 2017

Ny kulturmelding i gang i Norge

Regjeringen i Norge har satt i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av kulturfeltet. Resultatet vil bli den første kulturmeldingen på 14 år.

NYHET | 10 apr 2017

Arbetet med nytt medieavtal igång i Danmark

Den danska regeringen har presenterat en tidplan för nästa mediepolitiska avtal, och bjuder in medborgare, bransch och politiker till debatt om framtidens medieinnehåll. Det nya medieavtalet väntas träda i kraft vid årsskiftet 2018/2019.

NYHET | 7 apr 2017

Studiebesök från Baltikum

Att skapa nätverk och utbyta erfarenheter, både på ett nationellt och globalt plan, är viktigt för Nordicoms verksamhet. Den här gången var det dags att ta emot ett studiebesök från Baltikum - på temat Medie-och informationskunnighet (MIK). 

NYHET | 7 apr 2017

Call for Papers: NORDICOM Review Special Issue


CALL FOR PAPERS: NORDICOM Review/ (OPEN ACCESS)

Making sense of small and big data as onlife traces

Special issue editors: Anja Bechmann, Associate Professor at Aarhus University & Visiting Assoc. Professor at UCI and Kjetil Sandvik, Associate Professor at University of Copenhagen.

NYHETSBREV | 7 apr 2017

Nytt nummer av Medietrender i Norden

Effekterna av den digitala utvecklingen löper som en tråd genom årets första nordiska nyhetsbrev. Studier visar hur nya medievanor och förändringar på reklammarknaden utmanar medierna – och finanseringen av samhällsviktig journalistik.

Sidor