Personal

Nordicoms personal i Sverige

Johannes Bjerling

Johannes Bjerling

fil. dr

johannes.bjerling@nordicom.gu.se

Johannes är koordinator för Nordicoms publikationer. Här arbetar också med forskningsdokumentation och med Nordicoms forskningsdatabas. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Catharina Bucht, Nordicom

Catharina Bucht

fil. kand

Tel: 031-786 49 53
catharina.bucht@nordicom.gu.se 

Catharina är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling för The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anne Claesson

Anne Claesson

Tel: 031-786 12 16
anne.claesson@nordicom.gu.se

Anne är administrativt ansvarig för Nordicom. Hon har också hand om försäljning och prenumerationer.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Ilana Eleá, Nordicom

Ilana Eleá

fil.dr

Tel: 031-786 12 39
ilana.elea@nordicom.gu.se

Ilana är vetenskaplig koordinator och ansvarar för publikationerna på The International Clearinghouse on Children, Youth and Media.

Ulrika Facht, Nordicom

Ulrika Facht

fil.kand

Tel: 031-786 13 06
ulrika.facht@nordicom.gu.se

Ulrika är forskningsinformatör och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Sverige. 

 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Eva Harrie, Nordicom

Eva Harrie

fil.kand

Tel: 031-786 46 58
eva.harrie@nordicom.gu.se

Eva är forskningsinformatör och nordisk koordinator och arbetar med kunskapsförmedling om medieförhållanden i Norden. Hon ansvarar också för nyhetsbrevet Medietrender i Norden (skandinaviska/engelska).

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Karin Hellingwerf, Nordicom

Karin Hellingwerf

fil.kand

Tel:  031 786 19 92
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se 

Karin är forskningsinformatör och arbetar med räckviddsundersökningen Mediebarometern samt forskningsförmedling och forskningsdokumentation om svenska förhållanden.

 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Maarit Jaakkola, Nordicom

Maarit Jaakkola

fil.dr

Tel: 031-786 12 20
maarit.jaakkola@nordicom.gu.se

Maarit är forskare och arbetar med frågor kring medieutbud, professionella kulturer och mediepedagogik. Hon är även redaktör för Nordicom-Information och ansvarar för nyheter om finska medieförhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt 

Mia Jonsson Lindell

Mia Jonsson Lindell

fil. kand

Tel: 0766-18 66 22
mia.jonsson.lindell@nordicom.gu.se

Mia är kommunikatör och arbetar med Nordicoms externa kommunikation. Hon arbetar också med kunskapsförmedling och kommunikation för the International Clearinghouse of Children, Youth and Media. 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Per Nilsson, Nordicom

Per Nilsson

Tel: 031-786 46 54
per.nilsson@nordicom.gu.se

Per är redigerare och arbetar med redigering av tryckta publikationer och online. Han gör också omslagen till Nordicoms böcker. 

 

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Jonas Ohlsson, Nordicom

Jonas Ohlsson

fil.dr

Tel: 031-786 61 25
jonas.ohlsson@nordicom.gu.se

Jonas är forskare och arbetar med ekonomiska och strukturella mediefrågor. Han är också biträdande redaktör för Nordicom Review

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

karin Paulsen, Nordicom

Karin Poulsen

fil.kand

Tel: 031-786 44 19
karin.poulsen@nordicom.gu.se

Karin är koordinator för Nordicoms publikationer, samt arbetar med forskningsdokumentation och forskningsförmedling om svenska förhållanden.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Ingela Wadbring, Nordicom

Ingela Wadbring

fil.dr, professor

Tel: +46 31 786 66 40
ingela.wadbring@nordicom.gu.se

Ingela är institutionschef för Nordicom, och redaktör för tidskrifter och böcker.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Nordicoms medarbetare i Danmark, Finland och Norge

Ragnhild Mølster, Nordicom

Ragnhild Mølster

dr.polit

Nordicom-Norge
Universitetet i Bergen

Tel: +47 55 58 91 40
ragnhild.molster@uib.no

Ragnhild är forskningsförmedlare och forskare, och arbetar med dokumentation och förmedling av norsk forskning samt nyheter om norska medieförhållanden. Hon är också biträdande redaktör för Nordicom-Information samt ansvarig för recensionsverksamheten både i Nordicom-Information och i Nordicom Review

Eija Poteri, Nordicom

Eija Poteri

pol.lic

Nordicom-Finland
Tammerfors universitet

Tel: +358 50 318 5939
eija.poteri@uta.fi

Eija är forskningsförmedlare, och arbetar med dokumentation och förmedling av finsk forskning samt nyheter om finska medieförhållanden. 

Mogens Vestergaard Kjeldsen, Nordicom

Mogens Vestergaard Kjeldsen

cand.mag.

Nordicom-Danmark
Statsbiblioteket, Århus

Tel: +45 89 46 21 67

mvk@statsbiblioteket.dk

Mogens är forskningsförmedlare, och arbetar med dokumentation och förmedling av dansk forskning samt nyheter om danska medieförhållanden. Han är också nordisk koordinator för Nordicoms forskningsförmedling.

Övriga medarbetare

Ulla Carlsson, Nordicom

Ulla Carlsson

fil.dr, professor

UNESCO Chair on Freedom of Expression,
Media Development and Global Policy
University of Gothenburg

Tel: +46 31 786 12 19  
ulla.carlsson@gu.se  

Ulla är affilierad professor hos Nordicom.

Pressbilder
Foto: Lars Lanhed
Hämta högupplöst bild i färg
Hämta högupplöst bild i svartvitt

Anna Celsing

ahcelsing@outlook.com

Anna är journalist och redaktör för ett av Nordicoms nyhetsbrev, European Media Policy.

 

Friðrik Þór Guðmundsson, Nordicom

Friðrik Þór Guðmundsson

fil.mag

lillokristin@simnet.is

Friðrik arbetar med nyheter om isländska medieförhållanden.

Pressbilder

Bilderna får användas fritt för redaktionellt ändamål. Fotografens namn ska anges vid publicering.
Öppna bilden genom att klicka på länken. Högerklicka och välj Spara som för att ladda ner bilden.

Nordicoms statistiknätverk

Nordicom har också ett nordiskt nätverk för mediestatistik och analys. Ett antal nationella huvudkällor bidrar här: Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark, Finska Statistikcentralen, Isländska Statistikcentralen, medienorge och Nordicom-Sverige. Dessa organisationer följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter. Kontaktpersoner samt direktlänkar till statistiken.