Statistik och fakta

Nordicom dokumenterar och analyserar medieutvecklingen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i ett jämförande nordiskt perspektiv, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Syftet är att påvisa trender och förändringar i det nordiska medielandskapet.

Nordicom-Sverige har samtidigt ett uppdrag från Kulturdepartementet att följa den svenska medieutvecklingen.

För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeiskt och internationellt arbete på medieområdet.

 

Här finner du nordisk mediefakta på vår webb:

STATISTIK

MEDIEPOLITIK, UTREDNINGAR

NYHETER och RAPPORTTIPS om medietrender och mediestatistik

NYHETSBREV OCH PUBLIKATIONER

 

 

Dela