Statistik och fakta

Nordicoms nordiska uppdrag via Nordiska Ministerrådet handlar om att dokumentera och analysera medieutvecklingen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige i ett jämförande perspektiv, i syfte att påvisa trender och förändringar i det nordiska medielandskapet.

På samma sätt har Nordicom-Sverige ett svenskt uppdrag från Kulturdepartementet vad gäller den nationella medieutvecklingen. För att placera Norden i ett större sammanhang bevakar Nordicom även europeiskt och internationellt arbete på medieområdet.

Här finner du kunskap om medier i Norden via Nordicoms dokumentation och analys av medieutvecklingen:

 

 

Dela