Nordicom Information 40 (1) 2018. Öppenhet i medier och kommunikation

Redaktör: 
Publicerad: 
28 maj 2018
ISSN: 
0349-5949
Sidantal: 
133
150,00 kr

Innehåll

I Introduktion • Introduction  

Maarit Jaakkola, Balder Holm

II Öppen vetenskap och forskning • Open Science and Research 

III Öppen utbildning och öppet lärande • Open Education and Learning 

IV Öppet samhälle och demokrati • Open Society and Democracy 

V Öppenhet och förändring • Openness and Change 

VI Litteratur och bokrecensioner • Literature and Book Reviews 

Dela