Nordicom Information 39 (2) 2017. VIDEO (KULTUR)

Publicerad: 
7 dec 2017
ISBN: 
978-91-87957-80-2
Sidantal: 
120
150,00 kr

Innehåll

I Introduktion – Introduction  

II Video och forskning – Video and research 

III Video, kreativitet och lärande – Video, creativity and learning 

IV Tillämpningar och erfarenheter – Applications and experiences  

V Gör det själv – Do it yourself  

VI Litteratur och recensioner – Literature and reviews 

Dela