Nordicom Information 39 (1) 2017. Medieforskning i samhället

Publicerad: 
9 maj 2017
ISBN: 
978-91-87957-59-8
Sidantal: 
136
150,00 kr

Innehåll

I Introduktion 

II Samarbeten mellan akademi och bransch  

III Forskare i offentlig debatt 

IV Forskningspolitiska aspekter 

V Forskningsprojekt och litteratur 

Dela