Hur farligt är internet

Resultat från den svenska delen av den europeiska undersökningen EU Kids Online

Innehåll

Förord 
Kort sammanfattning och policyförslag 
Undersökningens huvudfrågor och syfte 
Internets möjligheter  
Risker med internet  
Risker och barnens faktiska obehag på internet 
Barnens faktiska obehag av något överhuvudtaget på internet 
Kontakter med nya personer på internet och möten öga mot öga 
Sexuella bilder i allmänhet och på internet 
Sexuella meddelanden på internet 
Mobbning i allmänhet och på internet 
Användargenererat riskinnehåll på internet 
Missbruk av persondata på internet 
Sammanfattningsvis om risker på internet 
Sammanfattningsvis om barnens upplevda obehag på internet 
Barnens digitala färdigheter och agerande 
Föräldrarnas uppfattning om barnens faktiska obehag respektive de risker barnen mött på internet 
Föräldrars, lärares och kamraters medling 
Minskar föräldrarnas, lärarnas och kamraternas medling barnens obehag på internet? 
Sammanfattning 
Metod i EU Kids Online och avvikelser i den svenska delen 
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2011-11
Sidantal: 
46
ISBN: 
ISBN 978-91-86523-31-2
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer
100,00 kr

Dela