Barn och unga i den digitala mediekulturen

I boken ingår ett antal artiklar av välrenommerade forskare som belyser olika frågeställningar om barn och ungas mediekultur i det digitala medielandskapet – om de möjligheter och risker som internet innefattar.

Bokens andra del presenterar hörnstenarna i den upplevelsebaserade konferensen ’Digital turist för en dag’. En översikt som redovisar statistik rörande de ungas medievanor i den digitala tidsåldern avslutar boken. Tonvikten ligger på svenska barn och ungas medievanor men även statistik rörande övriga europeiska länder ingår i översikten.

Den tryckta upplagan av Barn och unga i den digitala mediekulturen är slutsåld men går att ladda ner som pdf.

Innehåll

Förord 
Introduktion. Barn och unga i den digitala mediekulturen 
Försvinner barndomen med Internet? Reflektioner kring forskning och debatt om möjligheter och risker 
Reaktioner på ungas nätanvändning 
Reklam riktad till barn. En harmlös företeelse eller en guldgruva? 
Digital kompetens. Näring för demokratin eller oreflekterat deltagande?  
Internet och unga i Europa – möjligheter och risker 
Besök i den digitala mediekulturen 
Möt mig! 
Se mig! 
Köp mig! 
Berör mig! 
Roa mig! 
Datorspel. En genreindelning 
Ständigt uppkopplad 
Författarna 
Statistik – Barn, unga och digitala medier 
Sverige 
Europa 
Källor 
Utgivare: 
Nordicom
Publicerad: 
2010-01
Sidantal: 
155
ISBN: 
978-91-89471-90-0
Språk: 
Svenska
Format: 
PDF
Serie: 
Övriga Clearinghouse publikationer

Dela