Tillgänglighetsredogörelse

Nordicom står bakom webbplatsen www.nordicom.gu.se och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur Nordicom arbetar för att webbplatsen ska uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Den beskriver också eventuella kända problem och hur du kan rapportera brister till oss, så att vi kan lösa dem. Vi arbetar konstant för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att vi just nu inte lyckas uppfylla alla krav på tillgänglighet till digital offentlig service. Vi försöker lösa problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2022.

Under 2022 kommer Nordicom att uppdatera den här webbplatsen. Med uppdateringen kommer vi att lösa flera av de tillgänglighetsproblem som vår webbplats har i nuläget.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från oss i något annat format så kan du kontakta oss på följande sätt:

 

Webbplatsens brister

Tillgängligheten på Nordicoms webbplats www.nordicom.gu.se har för tillfället flera brister som vi arbetar med att åtgärda. Innehåll på nordicom.gu.se som inte är fullt tillgängligt beskrivs här:

  • Rubriker och rubriknivåer används inte alltid korrekt, vilket kan orsaka svårigheter för användare med kognitiva nedsättningar eller synnedsättningar.
  • Dokumentlänkar och länkar till externa sidor beskriver inte alltid vart de leder eller att de öppnas i ett nytt fönster.
  • Nordicoms publikationer i PDF-format som publicerats före september 2018 är inte tillgänglighetsanpassade. Dessa kommer inte heller att tillgänglighetsanpassas, i enlighet med tillgänglighetskraven för äldre dokument.
  • En del nedladdningsbara filer, utöver publikationer, är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med nya tillgängliga format för bland annat mediestatistik som förväntas lanseras under 2022.
  • En del bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
  • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild. Dessa saknar också beskrivande text.
  • Text visas i vissa fall mot bakgrundsbild som innehåller text eller distraherande grafiska mönster.
  • Vissa textstycken skrivs på ett annat språk än omgivande text, men är inte markerade för detta i kod, vilket orsakar problem för skärmläsare.
  • Textstycken som skrivs med endast stora bokstäver förekommer.