Metod för studiet av Sveriges Radios program­arkiv och dess lagringsprinciper 1925-1978