Public service

NYHET | 11 jan 2017

Finansiering av svensk public service ska utredas

En parlamentarisk kommitté ska utreda ett nytt system för finansiering av public service-medierna. Det beslutade den svenska regeringen i december. 

NYHET | 11 jan 2017

Hur ska norsk public service finansieras i framtiden?

Den norska regeringen föreslår en teknikneutral medieavgift för att finansiera NRK i framtiden. Man vill också ge ekonomiskt stöd till en aktör som ska sända kommersiell public service-tv.

NYHET | 7 nov 2016

Public Service-udvalget fremstiller fem fremtidige scenarier

Public service-udvalget i Danmark offentliggør i dag sin rapport om public service i den nye medievirkelighed. Heri fremstilles blandt andet fem fremtidige scenarier, som både inkluderer ophør af offentlig public service-finansiering og styrkelse af Danmarks Radio.

Seminar | 31 okt 2016

Temamøde om Public Service-udvalgets rapport

På det fjerde og sidste temamøde om public service-mediernes rolle i den nye medievirkelighed, inviterer det danske Public Service-udvalg til debat om resultaterne af udvalgets rapport, der offentliggøres d. 7. november. Temamødet afholdes på Det Danske Filminstitut i København d. 16. november.

Prenumerera på Public service