Huvudpublikationer

Mediebarometern och Internetbarometern

Här kan du beställa Mediebarometern.  I anslutning till varje publikation finns en beställ-knapp. Här finns också Internetbarometern för gratis nedladdning. På denna sida presenteras också ett urval publikationer som till stora delar bygger på data insamlade inom ramen för undersökningen Mediebarometern. Nordicoms samlade utgivning finner du här.

Tabellsammanställningar och presentationsunderlag som redovisats på konferenser eller i andra sammanhang där Nordicom presenterat statistik finns tillgängliga för gratis nedladdning här.

 

En bearbetning av Mediebarometern 2012
Nordicom Sverige, 2013, 68 s. sid

Sidor