Nordiskt nätverk

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus.

Till statistiken bidrar Nordicoms statistiknätverk, ett antal nationella huvudkällor, som alla följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

 

Slots- og Kulturstyrelsen i Danmark


I Rapportering om mediernes udvikling i Danmark ger Slots- og Kulturstyrelsen varje år en samlad bild av den danska mediebranschen, med både statistik och analys. Utöver huvudrapporten publiceras varje år ett antal specialrapporter.

Kontakter:
Kasper Dalby, kas@slks.dk
Lykke Nordblom, lno@slks.dk
Anders Kauffeldt, ask@slks.dk
Kristina Hartlev Reseke khr@slks.dk

På medieområdet handhar styrelsen ett antal förvaltnings- och tillsynsuppgifter på radio-och tv-området, inklusive sändningstillstånd, finansiering av lokal radio/tv-produktion och förhands-prövning av nya public service-tjänster. Slots- og Kulturstyrelsen hanterar också frågor runt distributionsstöd till tidningar och tidskrifter med mera.  På webbsidorna finns information om både tryckta och elektroniska medier - om struktur, reklam, utbud och lagstiftning. Läs mer om medier.

Andra sektioner handlar om till exempel barn och unga samt bibliotek.

 

Finska Statistikcentralen/Tilastokeskus 


Statistikcentralens mediestatistikservice presenterar mediestatistik online på finska och engelska. Här ingår också artiklar om utvecklingen inom olika mediesektorer.

Statistikcentralen har även en kulturstatistikservice med statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi  

Finska statistikcentralens webb
 

Isländska Statistikcentralen/Hagstofa Íslands


Statistikcentralens databas innehåller statistik om isländska medier på isländska och engelska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

 

medienorge


medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

medienorge publicerar även rapporten Medieåret. Medieutvikling i Norge: fakta og trender och rapporterar fortlöpande om medienyheter och nya rapporter på sin webb och genom ett nyhetsbrev via e-post.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

 

Nordicom-Sverige


Nordicom-Sverige är Nordicoms nationella center för Sverige. Kärnan i arbetet är insamling och bearbetning av svensk mediestatistik (Nordicoms tabelldatabas) och resultaten publiceras i rapportserien MedieSverige och i andra publikationer om den svenska mediemarknaden.

Nordicom-Sverige genomför och publicerar den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt:
ulrika.facht@nordicom.gu.se
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

 

Nordicom, nordisk statistik och nordisk koordinator


Nordisk mediestatistik i Nordicoms tabelldatabas.
Publikationsserien Nordic Media Trends.
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden.
Länkar till aktuella rapporter om medieutvecklingen.
 

Kontakt: Eva Harrie, eva.harrie@nordicom.gu.se