Medieutredningar i Norden

Nordiska statsministre

Foto: Johannes Jansson/norden.org

 

Här finner du statliga utredningar om medier och yttrandefrihet i de nordiska länderna. I viss mån inkluderar listorna även andra offentliga rapporter.

Dokumenten uppdateras vid årsskiftet. (Danmark uppdateras senare under 2021).

För insikt om lovarbeids- / lagstiftningsprocesser i de nordiska länderna, se längst ned på sidan.

 

Finländska offentliga rapporter, från och med 2000

Listan inkluderar offentliga utredningar och rapporter från Undervisnings- och Kulturministeriet (upphovsrätt, informationssamhället, mediefostran med mera), Kommunikationsministeriet (television, radio, stöd till andra medier), Justitieministeriet (yttrandefrihet med mera) och Valto, Statsrådets publikationsarkiv (publikationer från ministeriernas publikationsserier).

Rapporterna är vanligen på finska, med sammanfattning på svenska och engelska.

 

Norske offentlige utredninger og Stortingsmeldinger, fra og med 1972

Listen inkluderer norske offentlige utredninger (NOU-er) og Stortingsmeldinger på medie- og ytringsfrihetsområdet som er tilgjengelige på internett. De tilgjengelige NOU-ene er fra og med 1972, mens Stortingsmeldingene er fra og med 1996. Publikasjoner som ikke er åpent tilgjengelige på nettet kan bestilles på Regjeringens hjemmeside.

 

Svenska statliga utredningar (SOU), fr.o.m. 1922

Sammanställningen länkar till Statens offentliga utredningar (SOU:er) som har koppling till medier och yttrandefrihet och som är tillgängliga online.

Utredningar från och med år 2000 är hämtade från regeringens hemsida över statliga utredningar, medan tidigare utredningar finns i Kungliga bibliotekets (KB) databas Regina som innehåller samtliga SOU:er som utkommit mellan 1922 och 1999 i pdf-format.

Utredningar som nås via KB:s databas Regina har fått nyckelord för att underlätta sökning. Nyckelord har däremot inte lagts till för de utredningar som nås via Regeringen.se.

 

Danske statslige udredninger og rapporter, fra 2000

Listen dækker online tilgængelige statslige udredninger, betænkninger og rapporter som er relateret til medier og ytringsfrihed. De danske publikationer findes primært via Det Administrative Bibliotek (DAB), som er bibliotek og informationscenter for danske departementer, styrelser og direktorater. DAB har blandt andet til opgave at registrere og stille ovennævnte institutioners digitale publikationer til rådighed. Det sker i DAB's søgesystem. 

Tidigare ansvarig: Mogens Vestergaard Kjeldsen, Nordicom-Danmark

 

 


Lovarbeid / lagstiftning i Norden

Lovgivningsprosessene i de nordiske parlamentene og regjeringene har likhetspunkter, men byr også på nasjonale særpreg. Her finnes referansene som gir hjelp til å forstå prosessene bedre.

Danmark
Lovgivningsprocessen i Folketinget

Finland
Riksdagen stiftar lagarna / Riksdagen
Lagstiftningsprocessen / Finlex

Island
Altingets hovedopgaver / Altinget

Norge
Lover og lovarbeid / Justis- og beredskapsdepartementet
Lovarbeidet / Stortinget

Sverige
Lagstiftningsprocessen / Regeringskansliet
Så funkar riksdagen / Sveriges riksdag