Medieutredningar i Norden

Här finner du statliga utredningar om medier och yttrandefrihet i de nordiska länderna. I viss mån inkluderar listorna även andra offentliga rapporter.

Listorna är uppställda i kronologisk ordning med de nyaste rapporterna först.

Dokumenten uppdateras vid årsskiftet (för närvarande har vi inte möjlighet att uppdatera Danmark och Finland).

(För insikt om lovarbeids- / lagstiftningsprocesser i de nordiska länderna, se längst ned på sidan.)

 

NORGE: Norske offentlige utredninger og Stortingsmeldinger, fra og med 1972

Listen inkluderer norske offentlige utredninger (NOU-er) og Stortingsmeldinger på medie- og ytringsfrihetsområdet som er tilgjengelige på internett. De tilgjengelige NOU-ene er fra og med 1972, mens Stortingsmeldingene er fra og med 1996. Publikasjoner som ikke er åpent tilgjengelige på nettet kan bestilles på Regjeringens hjemmeside.

Last ned listen over links her (uppdaterad februari 2020)

Ansvarig: Balder Holm, Nordicom-Norge

 

SVERIGE: Svenska statliga utredningar (SOU), fr.o.m. 1922

Sammanställningen länkar till statliga offentliga utredningar som har koppling till medier och yttrandefrihet och som är tillgängliga online. Vid Kungliga biblioteket, KB, har samtliga SOU:er som utkommit mellan 1922 och 1999 digitaliserats och lagts upp som pdf i databasen Regina.  Sammanställningens länkar till SOU:er från och med år 2000 går till Regeringens hemsida där de finns som pdf.

Utredningar som nås via KB har fått nyckelord för att underlätta sökning. Dessa har inte lagts till de utredningar som nås via Regeringen.se.

Listan med länkar till utredningarna finns här (uppdaterad januari 2020)

Ansvarig: Ulrika Facht, Nordicom-Sverige

 

DANMARK: Danske statslige udredninger og rapporter, fra 2000

Listen dækker online tilgængelige statslige udredninger, betænkninger og rapporter som er relateret til medier og ytringsfrihed. De danske publikationer findes primært via Det Administrative Bibliotek (DAB), som er bibliotek og informationscenter for danske departementer, styrelser og direktorater. DAB har blandt andet til opgave at registrere og stille ovennævnte institutioners digitale publikationer til rådighed. Det sker i DAB's søgesystem. 

  Listen med links til udredninger findes her (opdateret december 2018)

Tidigare ansvarig: Mogens Vestergaard Kjeldsen, Nordicom-Danmark

 

FINLAND: Finländska offentliga rapporter, från och med 2000

Listan inkluderar offentliga utredningar och rapporter från Undervisnings- och Kulturministeriet (upphovsrätt, informationssamhället, mediefostran med mera), Kommunikationsministeriet (television, radio, stöd till andra medier), Justitieministeriet (yttrandefrihet med mera) och Valto, Statsrådets publikationsarkiv (publikationer från ministeriernas publikationsserier).

Rapporterna är vanligen på finska, med sammanfattning på svenska och engelska.

  Listan med länkar till utredningar finns här (uppdaterad januar 2019)

Ansvarig: Maarit Jaakkola & Eva Harrie, Nordicom (2018) och Eija Poteri, Nordicom-Finland (2000-2017)

 


Lovarbeid / lagstiftning i Norden


Lovgivningsprosessene i de nordiske parlamentene og regjeringene har likhetspunkter, men byr også på nasjonale særpreg. Her finnes referansene som gir hjelp til å forstå prosessene bedre.

Danmark
Lovgivningsprocessen i Folketinget

Finland
Riksdagen stiftar lagarna / Riksdagen
Lagstiftningsprocessen / Finlex

Island
Altingets hovedopgaver / Altinget

Norge
Lover og lovarbeid / Justis- og beredskapsdepartementet
Lovarbeidet / Stortinget

Sverige
Lagstiftningsprocessen / Regeringskansliet
Så funkar riksdagen / Sveriges riksdag

 

 


Publikationer från Nordicom om rättsregler i Norden


 

Offentlighed i Norden
Offentlige eller hemmelige dokumenter och data: Sammenligningar af retsregler for access i Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island og internationale regler. Redaktör: Oluf Jørgensen

Rapporten publicerades i oktober 2014.

Läs mer om och ladda ner publikationen
A summary in English is available in PDF-format