Nordiskt statistiknätverk

Nordicom strävar efter att bidra med kunskap om hela den nordiska regionen. Målet är att presentera mediefakta från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige med jämförbarhet i fokus.

Till statistiken bidrar Nordicoms statistiknätverk, som alla följer medieutvecklingen i sina länder och publicerar nationell mediestatistik på webben och i olika rapporter.

 

Rapportering om mediernes udvikling i Danmark (Kulturministeriet)


Rapportering om mediernes udvikling i Danmark: årlig statistik och analys som ger en samlad bild av den danska mediebranschen. Rapporten till och med 2020 publicerades av Slots- og Kulturstyrelsen (under Kulturministeriet) tillsammans med ett antal specialrapporter om medier i Danmark. Från och med 1 december 2020 ligger rapporteringen om mediernas utveckling i Danmark direkt under Kulturministeriet.

Kontakt: medieudviklingen@kum.dk

 

Statistikcentralen i Finland / Tilastokeskus 


Statistikcentralens mediestatistikservice presenterar mediestatistik online på engelska och finska. Här ingår också analyser av utvecklingen inom olika mediesektorer.

Statistikcentralens kulturstatistikservice innehåller statistik om böcker, bibliotek, film med mera.

Kontakt mediestatistik: Kaisa Saarenmaa, kaisa.saarenmaa@stat.fi  

Finländska Statistikcentralens webb
 

Hagstofa Íslands (den isländska statistikmyndigheten)


Den isländska statistikmyndighetens databas innehåller statistik om isländska medier på engelska och isländska.

Kontakt: Ragnar Karlsson, ragnar.karlsson@statice.is

 

medienorge


medienorges databas innehåller statistik om norska medier på norska och engelska.

medienorge publicerar även rapporten Medieåret. Medieutvikling i Norge: fakta og trender och rapporterar fortlöpande om medienyheter och nya rapporter på sin webb och genom ett nyhetsbrev via e-post.

Kontakt:
Nina.Bjornstad@infomedia.uib.no
Martine.Leknes@infomedia.uib.no

 

Nordicom, svensk mediestatistik


Nordicom samlar in och bearbetar svensk mediestatistik (Nordicoms tabelldatabas). Resultat och analys publiceras i rapportserien MedieSverige och i andra publikationer om den svenska mediemarknaden.

Nordicom genomför och publicerar även den årliga undersökningen Mediebarometern om medieanvändning i Sverige.

Kontakt:
ulrika.facht@nordicom.gu.se
karin.hellingwerf@nordicom.gu.se

 

Nordicom, nordisk mediestatistik och nordisk koordinator


Nordisk mediestatistik i Nordicoms tabelldatabas.
Publikationsserien Nordic Media Trends.
Nyhetsbrevet Medietrender i Norden.
Länkar till aktuella rapporter om medieutvecklingen.
 

Kontakt: eva.harrie@nordicom.gu.se