Faktablad om medier i Norden

Kvinna läser blad

 

Här hittar du Nordicoms faktablad om medier och medieutvecklingen i Norden. De behandlar allt från mediestruktur och medieekonomi till medieanvändning.

Faktabladen syftar till att beskriva och analysera medietrender i Norden. Statistiken i faktabladen finner du även i separata excelfiler i vår statistikdatabas.

Faktablad publiceras också på engelska.

 

Undersökningar av medievanor i Norden

Faktablad 2021:5 (december)

Söker du statistik om medievanor? Detta faktablad visar på undersökningar om medie- och internetanvändning i de nordiska länderna. Fokus är på regelbundet återkommande undersökningar som bygger på representativa urval av befolkningen. Faktabladet beskriver också problematiken med att jämföra data från olika undersökningar och länder, samt tipsar om europeiska undersökningar med jämförbar data för flera nordiska länder. Samtliga länkar i faktabladet går till fritt tillgängliga statistikkällor eller rapporter.

Ladda ner faktablad 2021:5 (PDF 234 kB)
 

Tv-tittandet i Norden 2020

Faktablad 2021:4 (juni)

Detta faktablad handlar om tittandet på linjär tv – om daglig räckvidd och tittartid, om vilka tv-kanaler som är störst och om de stora tv-bolagens publikandelar. Det framgår att under pandemiåret 2020 stannade det pågående tittarfallet i Norden upp. Fler tittade på tv-nyheter, de äldre ökade kraftigt sitt tittande och tittartiden stabiliserades.

Ladda ner faktablad 2021:4 (PDF 325 kB)
 

Mediernas moms i Norden – likheter och skillnader

Faktablad 2021:3 (mars)

Här beskrivs det indirekta mediestödet i form av reducerad moms i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka momssatser för olika mediesektorer som fastställs i nationella momslagar och hur utvecklingen sett ut under åren 2000–2021.

Ladda ner faktablad 2021:3 (PDF 309 kB) 
 

Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning

Faktablad 2021:2 (mars)

Här presenteras de tio största tidningsutgivarna på de nordiska tidningsmarknaderna, inklusive ägarstruktur, antal tidningstitlar och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.

Ladda ner faktablad 2021:2 (PDF 471 kB)
 

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning

Faktablad 2021:1 (mars)

Här presenteras de 25 största medieföretagen med huvudkontor i Norden, deras geografiska lokalisering, etableringsår, ägarstruktur, verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.

Ladda ner faktablad 2021:1 (PDF 516 kB) 
 

Läs fler nordiska översikter från vårt nyhetsflöde

Här är några exempel från 2019–2021:

För fler exempel och nyheter från Nordicom, se nyhetsflödet med filtrering på "Norden".
Kombinera med exempelvis "medieanvändning", "mediestruktur" eller "mediereglering".