Faktablad om medier i Norden

Kvinna läser blad

Scandinav Bildbyrå

Här hittar du Nordicoms faktablad om medier och medieutvecklingen i Norden. De behandlar allt från mediestruktur och medieekonomi till medieanvändning.

Faktabladen syftar till att beskriva medietrender i Norden. I de första utgåvorna nedan lyfter vi fram och kommenterar aktuell mediestatistik från Nordicom. Statistiken i faktabladen finner du även i separata excelfiler i vår statistikdatabas.

Faktablad publiceras också på engelska.

 

Tv-tittandet i Norden 2020

Faktablad 2021:4 (juni)

Detta faktablad handlar om tittandet på linjär tv – om daglig räckvidd och tittartid, om vilka tv-kanaler som är störst och om de stora tv-bolagens publikandelar. Det framgår att under pandemiåret 2020 stannade det pågående tittarfallet i Norden upp. Fler tittade på tv-nyheter, de äldre ökade kraftigt sitt tittande och tittartiden stabiliserades.

Ladda ner faktablad 2021:4 (PDF 325 kB)
 

Mediernas moms i Norden – likheter och skillnader

Faktablad 2021:3 (mars)

Här beskrivs det indirekta mediestödet i form av reducerad moms i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, vilka momssatser för olika mediesektorer som fastställs i nationella momslagar och hur utvecklingen sett ut under åren 2000–2021.

Ladda ner faktablad 2021:3 (PDF 309 kB) 
 

Nordens tio största tidningsföretag efter omsättning

Faktablad 2021:2 (mars)

Här presenteras de tio största tidningsutgivarna på de nordiska tidningsmarknaderna, inklusive ägarstruktur, antal tidningstitlar och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.

Ladda ner faktablad 2021:2 (PDF 471 kB)
 

Nordens 25 största medieföretag efter omsättning

Faktablad 2021:1 (mars)

Här presenteras de 25 största medieföretagen med huvudkontor i Norden, deras geografiska lokalisering, etableringsår, ägarstruktur, verksamhetsinriktning och lönsamhetsnivåer. Företagen rankas efter omsättning 2019.

Ladda ner faktablad 2021:1 (PDF 516 kB) 
 

Läs fler nordiska översikter från vårt nyhetsflöde

Här är några exempel från 2019–2021:

För fler exempel och nyheter från Nordicom, se nyhetsflödet med filtrering på "Norden".
Kombinera med exempelvis "medieanvändning", "mediestruktur" eller "mediereglering".