Ytterligare anteckningar till en svensk presshistorisk bibliografi

En inventering av litteratur utgiven 1760-1994

Innehåll

Inledning

Presshistorieforskningens historia

Presshistoriska lägesbeskrivningar under fyra tidsperioder

Bibliografier

Översiktsverk

Tryckfrihet och pressetik

Ekonomi

Historia

Litteraturhistoria och övrig humaniora

Samhällsvetenskap

Dagspress: Regioner och tidningsmonografier

Tidskrifter

Populärpress

Organisationer

Övriga företag

Biografier, memoarer, porträttinsamlingar m m

Kvinnoperspektiv

Utredningar

Debatt

Journalistiksamlingar

Redaktionshandledningar

Varia och småskrifter

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
1995-11
Sidantal: 
135
ISSN: 
1104-4810
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Nordicom bokserie
150,00 kr