Tidningsutgivarna

4x25 år

Innehåll

Förord

Per Rydén
Karl Erik Gustafsson

Grundarnas tid

Karl Erik Gustafsson

Pressens tekniska utveckling

Tor Roxendorff

Mellankrigstidens metamorfoser

Per Rydén

Amerikansk och svensk press

Gunnar Bjurman

Redaktionell utveckling

Axel R. Olson

Medaljernas år

Per Rydén

Gunnar Bjurman - en historiker i huset

Karl Erik Gustafsson

Strukturbevarandets era

Karl Erik Gustafsson

Bilaga 1: Organisationen för projektet Den svenska pressens historia

Bilaga 2: Skrifter i serien Sylwan

Utgivare: 
Nordicom Sverige
Publicerad: 
2001-06
Sidantal: 
103
ISSN: 
1403-3585
Språk: 
Svenska
Format: 
Tryckt
Serie: 
Sylwan
210,00 kr